‘Als examinatoren bij het CBR meer cursisten laten slagen dan de afgesproken norm van 50,2%, dan krijgen ze een coach toegewezen. Op deze manier houdt het CBR al geruime tijd grip op het slagingspercentage’, zo blijkt uit een recent toegezonden brief van branchevereniging LBKR aan alle Nederlandse rijschoolhouders.

LBKR stuurde deze brief naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat als reactie op een brief van het CBR op 23 maart 2021 aan alle rijscholen in Nederland. In deze brief stelt het CBR ingrijpende maatregelen voor aan de Minister om de wachttijden voor praktijkexamens te verkorten en dat terwijl ze zelf al jaren kunstmatig grip houden op hun slagingspercentages.

Brief CBR

In de brief van 23 maart jongstleden stelt het CBR dat rijschoolhouders hun kandidaten niet voldoende voorbereid aan de praktijkexamens laten deelnemen en dat houdt volgens hen de slagingspercentages van de rijscholen laag. En alsof deze onterechte aantijging nog niet tot genoeg frustaties leidt bij de goedwillende ondernemers in de rijschoolbranche, dreigt het CBR ook nog met het nemen van ingrijpende maatregelen zoals het schrappen van de tussentijdse toetsen en het faalangstexamen en het verhogen van de leeftijdsgrens naar 18 jaar om examen te mogen doen. Voor wat betreft de opstart van de theorie-examens vraagt het CBR de ondernemers in de rijschoolbranche bovendien om ‘out of the box’ te denken en geduld te hebben en dat terwijl er talloze grote locaties, als feestzalen en congresgebouwen leeg staan. Met deze brief aan het Ministerie probeert het CBR alle goedwillende rijschoolhouders aan te wijzen als de oorzaak van de achterblijvende slagingspercentages. En dat terwijl ze zelf kunstmatig de slagingspercentages in de grip houden, zo blijkt nu uit de onlangs verschenen brief van het LBKR.

Misleiding

Als rijschoolhouder ben ik blij met bovengenoemde brief van onze branchevereniging. Eindelijk staat nu zwart op wit wat in de branche al lange tijd gedacht werd, maar vanwege represailles durfde geen enkele rijschoolhouder dit uit te spreken. Goede kandidaten van rijscholen die keer op keer niet slaagden tijdens hun praktijkexamen en telkens weer met een kluitje het riet werden ingestuurd, eenvoudigweg vanwege het feit dat het CBR die dag of week haar quotum had gehaald. Waar is de objectiviteit in dit alles gebleven? Bedenk eens wat een dergelijke handelswijze doet met het zelfvertrouwen van de cursisten, om nog maar te zwijgen van de bekwame instructeurs? Hadden ze het dan zo verkeerd gezien als instructeurs en waren hun kandidaten dan niet klaar voor een examen?

Verantwoordelijkheid

Casper Loef, eigenaar Rijschool Loef: “Als ervaren rijschoolhouder en instructeur kan ik zeggen dat onze kandidaten alleen dan op examen gaan als ze er daadwerkelijk klaar voor zijn om alleen de weg op te gaan. We werken met mensen en dat realiseren we ons elke dag opnieuw. Een kandidaat die niet klaar is om zelfstandig te kunnen rijden, geef je niet op voor een examen met het risico dat hij/zij slaagt en daadwerkelijk alleen de weg op mag. Dus de bewering dat onze kandidaten niet voldoende voorbereid aan een examen beginnen, wil ik bij deze graag weerleggen. Vol overgave en passie werken alle goedwillende rijschoolhouders in ons land dag in, dag uit om al hun cursisten klaar te stomen voor het praktijkexamen voor het B-rijbewijs. En als het zover is, dan mogen wij als instructeurs verwachten dat het CBR onze kandidaten eerlijk en objectief examineert, zonder verborgen agenda. Daarvoor hoort een onafhankelijk exameninstituut als het CBR namelijk te staan.”

Commissie Roemer

“Als daadwerkelijk alle door het CBR in haar brief genoemde maatregelen worden doorgevoerd dan is dat opnieuw een klap in het gezicht van alle rijschoolhouders in ons land, en hun cursisten, die de afgelopen maanden hebben stilgestaan als gevolg van de pandemie. In geen enkel opzicht dragen de hierboven beschreven maatregelen bij aan het verhogen van de kwaliteit van de rijscholen. Sterker nog met deze maatregelen worden de zogeheten ‘carrousel’ rijscholen juist in de kaart gespeeld en precies dat wilde de Commissie Roemer te allen tijde voorkomen en ook de LBKR onderstreept dit”, zo vertelt Loef.

Extreme werkdruk

Tenslotte nog een laatste opmerking over het idee van het CBR dat rijscholen maar 30% meer uren moeten gaan draaien. Dit gaat regelrecht in tegen de ideeën van de Commissie Roemer. Deze commissie streeft er namelijk naar dat rijschoolhouders hun brood op de plank kunnen verdienen door een normale werkweek te draaien en niet door ook nog eens hun weekenden op te offeren. Op termijn zal dit namelijk leiden tot een uitputtingsslag bij instructeurs omdat ze overwerkt raken en dat komt de kwaliteit van de rijscholen beslist niet ten goede, om nog maar te zwijgen van de gevolgen voor het imago van de branche. Zoals het LBKR zegt: “Dit is dus onacceptabel”.

Nieuwste ontwikkeling

“Het slagingspercentage van de eerste vier weken na de lockdown is gemiddeld 54%”, dit schrijft het CBR in hun recent verschenen nieuwsbrief van 31 maart 2021. Vier weken na het opheffen van de lockdown? Is dit toeval? De rijlessen hebben immers maanden stilgelegen, dus toen de lessen hervat werden hebben alle cursisten hun opgelopen achterstand in de eerste weken na de lockdown weer moeten inlopen. Hoe kan het dan zo zijn dat plotsklaps het slagingspercentage dat lange tijd zo’n 50,2% bedroeg nu in 4 weken tijd stijgt naar de door het CBR gewenste percentage van 54%? En dat zonder dat de door het CBR voorgestelde maatregelen van kracht zijn. Dit geeft te denken of het CBR hier toch niet opnieuw de hand heeft in de slagingspercentages?

Terug naar overzicht

Gratis proefles aanvragen

Superscherpe prijzen en gezellige rijlessen, helemaal afgestemd op jouw persoonlijke leerstijl. Dát is Rijschool Loef. Vrijblijvend kennismaken? Stap in!

Ik wil een gratis proefles